ENGLISH  ENGLISH
 
 

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Член на Съюза на Българските Медицински Дружества

Член на Европейсия Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS)

Член на Европейската Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина (ESAM)

Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина е създадено на 15.07.1992 год.

История на сдружението »


НовиниXIV-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

30 Май – 01 Юни 2024 г.

гр. Плевен

От 30 Май до 01 Юни 2024 г. в гр. Плевен ще се проведе XIV-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина под мотото:

„Авиационната, морската и космическата медицина – основен елемент в обучението и фундамент за висок професионализъм на летателния, плавателния и космическия екипаж"

Организатори на конференцията са Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина (БСАМКМ) и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Регистрацията на участниците в Конференцията ще се проведе на 30.05.2024 г. от 14:00 до 17:30ч. във фоайето на „Изнесен комплекс за авиационно образование – ИКАО“ в гр. Плевен.

Официалното откриване на  Конференцията е на 30.05.2024 г. от 17:30 ч.

От 18:00 ч. ще бъдат изнесени Пленарни доклади от проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. и бригаден генерал Юлиян Радойски.

От 19:00 ч. до 21:30 ч. ще бъде организиран Коктейл „Добре дошли” в ИКАО.

Научната програма започва на 31.05.2024 г. от 09:00 часа в Аулата на ИКАО  и включва пет научни сесии: 1) Авиационна и космическа медицина 2) Морска медицина 3) Авиационна и морска психология 4) Студентска сесия 5) Разни.

Научните доклади могат да бъдат представени чрез устна презентация или постер.

В предвидените сесии на конференцията ще бъдат обсъждани актуални въпроси относно ролята на авиационната, морската и космическата медицина в обучението на курсантите, човешкия фактор, човешките възможности и ограничения, безопасността в авиацията и мореплаването, медицински стандарти във военната и гражданска авиация, авиационна и морска психология – работа в екип, лидерство, стрес, ситуационна осъзнатост и др.

 

 

Важни срокове и информация

1. Заявки за участие с постер или презентация се приемат до 03.05.2024 г. Заглавието на доклада и кратък абстракт до 150 -180 думи да бъдат изпратени в електронен формат Word на e-mail адрес: conference2024@abv.bg

2. Изпращане на пълните текстове на докладите за публикуване - до 17.05.2024 г.

3. Обявяване на пълната програма на участниците и презентациите - 20.05.2024 г.

4. Време за представяне на презентациите – до 10 минути.

5. Предвижда се издаването на сборник с докладите от Конференцията. Изисквания: шрифт Times New Roman, размер 12, обем – до 5 машинописни страници за оригинални статии/ доклади, до 3 – за обзори и научни съобщения.

Такси за участие и членски внос:

Такса участие – 30 лв, за студенти – безплатно.

 

Такса за членство в БСАМКМ за една година – 20 лв, за студенти – 10 лв.