ENGLISH  ENGLISH
 
 

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Член на Съюза на Българските Медицински Дружества

Член на Европейсия Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS)

Член на Европейската Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина (ESAM)

Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина е създадено на 15.07.1992 год.

История на сдружението »


Новини


XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

гр. Варна, 20-22.10. 2022 г.

 

От 20 до 22.10. 2022 г. в гр. Варна ще се проведе XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина под мотото:  "Човешкият фактор и бъдещето на авиационната, морската и космическата медицина".

Организатори на конференцията са Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и ВМА МБАЛ - Варна.

Регистрацията на участниците в Конференцията ще се проведе на 20.10.2022г. от 14:00 до 17:30 ч. във ВМА МБАЛ - Варна – фоайето пред Аулата на болницата.

Официалното откриване на  Конференцията е на 20.10.2022г. от 17:30 ч. в Аулата на ВМА МБАЛ – Варна.

Поздравителни адреси ще бъдат представени от Ръководството на ВМА, Началника на ВВМУ – Варна,  Командващия ВМС и Командващия ВВС.

От 18:00 ч. ще  бъдат изнесени Пленарни доклади от проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. и полк. проф. д-р Никола Шопов, д.м.

От 19:00 ч. до 21:30ч. ще бъде организиран Коктейл „Добре дошли” във ВИП залата на ВМА МБАЛ – Варна.

Научната програма започва на 21.10.2022 г. от 09:00 часа в Аулата на ВМА МБАЛ – Варна и включва пет научни сесии: 1) Морска медицина 09:00 ч. – 10:30 ч. 2) Авиационна и космическа медицина 11:00 ч. – 12:30 ч. 3) Студентска сесия (курсанти-медици) 14:00 ч. – 15:30 ч.  4) Авиационна и морска психология 14:00 ч. – 15:30 ч., II Конферентна зала на 4 етаж. 5) Пета сесия: Разни 15:45 ч. – 17:15 ч. в Аулата на ВМА МБАЛ – Варна.

Важни срокове и информация

1. Заявки за участие с презентация се приемат до 30.09.2022 г. Заглавието на презентацията/ доклада (с кратък абстракт до 150-180 думи) да се изпраща в електронен формат Word до доц. д-р Константин Георгиев. д.м. на e-mail адрес: drkgeorgiev@abv.bg

2. Обявяване на пълната програма на участниците и презентациите - 07.10.2022 г.

3. Време за представяне на презентациите - до 10 минути.

4. Въпроси и дискусии по всички теми - в края на всяка научна сесия.

5. Предвижда се издаването на сборник с докладите от Конференцията. Изисквания: шрифт Times New Roman, размер 12, обем – до 5 машинописни страници за оригинални статии/ доклади, до 3 – за обзори и научни съобщения.

6. Изпращане на пълните текстове на докладите за публикуване - до 30.10.2022 г.

7. Такса участие – 30 лв., за студенти – безплатно.

8. Такса за членство в БСАМКМ за една година - 20 лв., за студенти - 10 лв.

 

От Организационния комитет

 

XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

 


 

 

Всички новини »


Основни направления и перспективи

1. Да развива, обогатява и популяризира авиационната, морска и космическа медицина.
2. Популяризиране дейността и разширяване числения състав на сдружението.
3. Установяване на контакти с чуждестранни и международни организации със сходна дейност на сдружението.
4. Организиране на срещи с администрацията на гражданската авиация и командването на ВВС с цел ефективно прилагане на новите аспекти на авиомедицинското осигуряване в ЕС и НАТО.

Всички направления »


Адреси за кореспонденция:


София 1606
Бул. Георги Софийски № 3
Полк. доц. д-р Любомир Алексиев, дм
Център по военномедицинска
експертиза и авиационна медицина
тел: +359 2 /922 50 52

Варна 9010
ул.”Христо Смирненски”№3
Професор д-р Христо Бозов, дм
ББАЛ- Варна, към ВМA
тел: +359 52 386 220

 
© 1992 - 2023 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg