ENGLISH  ENGLISH
 
 

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Член на Съюза на Българските Медицински Дружества

Член на Европейсия Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS)

Член на Европейската Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина (ESAM)

Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина е създадено на 15.07.1992 год.

История на сдружението »


Новини


Уважаеми колеги и приятели!    


XIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА се ОТЛАГА и ще се проведе през 2021 г. във връзка с COVID-19.

Управителният съвет на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина 


 

 

Всички новини »


Основни направления и перспективи

1. Да развива, обогатява и популяризира авиационната, морска и космическа медицина.
2. Популяризиране дейността и разширяване числения състав на сдружението.
3. Установяване на контакти с чуждестранни и международни организации със сходна дейност на сдружението.
4. Организиране на срещи с администрацията на гражданската авиация и командването на ВВС с цел ефективно прилагане на новите аспекти на авиомедицинското осигуряване в ЕС и НАТО.

Всички направления »


Адреси за кореспонденция:


София 1606
Бул. Георги Софийски № 3
Полк. доц. д-р Любомир Алексиев, дм
Център по военномедицинска
експертиза и авиационна медицина
тел: +359 2 /922 50 52

Варна 9010
ул.”Христо Смирненски”№3
Професор д-р Христо Бозов, дм
ББАЛ- Варна, към ВМA
тел: +359 52 386 220

 
© 1992 - 2020 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Уебсайт от webart.bg