ENGLISH  ENGLISH
 
 

Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Член на Съюза на Българските Медицински Дружества

Член на Европейсия Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS)

Член на Европейската Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина (ESAM)

Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина е създадено на 15.07.1992 год.

История на сдружението »


Новини

Уважаеми колеги и приятели!

Управителният съвет на Българското сдружение по авиационна, морска

и космическа медицина ви поздравява по случай деня на парашутиста

и деня на авиацията! Пожелаваме ви здраве, късмет, професионални

и творчески успехи!

 


 

Уважаеми колеги,

         Днес 30.06.2016 г. от 18:00 ч. и в събота (02.07.2016 г.) от 20:30 ч. /повторение/ по ВТК ще бъде излъчено предаване с  проф. д-р Христо Бозов - началник катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина“, МБАЛ – Варна и  д-р Милена Янева - началник отделение „Хипербарна медицина“, МБАЛ – Варна относно:

- Какво се случва с човешкия организъм под вода?      

- Кои са водолазните заболявания?

- Как се използва хипербарната барокамера за подоготовка на водолази и подводничари?

- За лечението на какви заболявания се изпозва хипербарната оксигенация?


 

         Информация за преминалата XI-та конференция по авиационна, морска и космическа медицина можете да видите тук: http://armymedia.bg/archives/57430

 


Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

- Физиология на авиационния и морски труд;

- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни 

   средства;

- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав 

  във Въоръжените сили на Р. България;

- Авиомедицински тренинг на летателния състав;

- ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал 

  от гражданска авиация;

- Медицина на пътуванията;

- Космическа медицина, космически туризъм;

- Авиомедицинска и морска евакуация;

- Хипо- и хипербарна медицина;

- Авиационна психология;

- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска

   медицина.

 Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от колегите от направление -  Морска медицина под ръководството на зам. председателя на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина – проф. Х.Бозов и членовете на УС: д-р К. Георгиев, д-р Янева.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от Организационния комитет бе изпълнена на 100%.

Паралелно със сесиите с доклади по авиационна, морска и космическа медицина, в залата на хирургическа клиника на МВАЛ- Варна, ВМА се проведе работна среща по Медицина на пътуванията, която предизвика повишен интерес и доведе до обсъждане на Общото събрание на БСАМКМ за разширяване основните направления на сдружението - авиационна, морска, космическа и медицина на пътуванията.

Сдружението изказва своята лична благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

1. Доц. Въжаров, началник МБАЛ-Варна-ВМА за предоставяне на зали, техника и персонал.

2. Господин Манолов, изпълнителен директор на  Агенция ”Военни клубове и военнопочивно дело” относно логистичното осигуряване на участниците.

3. Госпожа Роева, начлник резиденция” Евксинограф” - относно осигуряване социалната програма на участниците.

4. Госпожа Лозанова – ВПД „Варна” - относно логистичното осигуряване на участниците.

 На общото събрание при  закриването на конференцията бяха приети 15 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве, успехи в направленията,  в които работи сдружението и много късмет!

 Общото събрание реши: ХІІ–та конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2018 г. в гр. София.

 

Всички новини »


Основни направления и перспективи

1. Да развива, обогатява и популяризира авиационната, морска и космическа медицина.
2. Популяризиране дейността и разширяване числения състав на сдружението.
3. Установяване на контакти с чуждестранни и международни организации със сходна дейност на сдружението.
4. Организиране на срещи с администрацията на гражданската авиация и командването на ВВС с цел ефективно прилагане на новите аспекти на авиомедицинското осигуряване в ЕС и НАТО.

Всички направления »


Адреси за кореспонденция:


София 1606
Бул. Георги Софийски № 3
Полк. доц. д-р Любомир Алексиев, дм
Център по военномедицинска
експертиза и авиационна медицина
тел: +359 2 /922 50 52

Варна 9010
ул.”Христо Смирненски”№3
Професор д-р Христо Бозов, дм
ББАЛ- Варна, към ВМA
тел: +359 52 386 220

 
© 1992 - 2018 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД