ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИПРОГРАМА

 

XIII Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

 

Тема на конференцията: „Човешкият фактор и бъдещето на авиационната, морската и космическата медицина”

 

 

20-22 Октомври 2022

гр. Варна

 

 

Генерален спонсор фирма Адитус ЕООД и със съдействието на Алкалоид ЕООД, Антибиотик Разград АД, Ведра ЕООД, Вьорваг Фарма България ЕООД, Евофарма ЕООД, МагнаФарм ЕАД, Натурфарма България ЕООД

 

20    Октомври 2022 г. /четвъртък/

 

14:00–17:30 - Регистрация на участниците - във ВМА МБАЛ – Варна (фоайето пред

                        аулата на болницата)

 

17:30 Официално откриване на  Конференцията от Председателя на БСАМКМ

-          17:40 ч. – Поздравителен адрес от Ръководството на ВМА

-          17:45 ч. – Поздравителен адрес от Командира на ВМС

-          17:50 ч. – Поздравителен адрес от Командира на ВВС

-          17:55 ч. – Поздравителен адрес от Началника на ВВМУ – Варна

 

18:00-18:45 – Пленарни доклади:

-          „Човешкият фактор в авиацията“ - проф. д-р Любомир Алексиев, Катедра „Авиационна и морска медицина“ – ВМА София

 

-          „Човешкият фактор във водолазната дейност“ - проф. д-р Никола Шопов, Катедра „Авиационна и морска медицина“ – ВМА София

 

-          „Цели, задачи и перспективи на университетския център по морско здравеопазване към МУ – Варна“ - кап. Тодор Йотов, Университетски център по морско здравеопазване, МУ – Варна

 

19:00–21:30Коктейл „Добре дошли” (ВИП залата на ВМА МБАЛ – Варна)

 

21    Октомври 2022 г. /петък/

 

I.                  Научна сесия Морска медицина

(Аула на МБАЛ – Варна на ВМА)

9:00-10:30ч.

Председател: полк. проф. д-р Никола Шопов, д.м.

Секретар: д-р Милена Янева

 

Експозе на докладите

 

9:00-9:10  Вариабилността на сърдечната честота като метод за оценка на декомпресионния риск”, Никола Шопов, Николета Малинова КАММ ВМА МБАЛ – Варна, Стоян Танев   ИКИТ БАН – София

 

 

9:10-9:20  – Технологични иновации във водолазната медицина. Къде сме ние?” Николета Малинова КАММ ВМА МБАЛ – Варна, Стоян Танев ИКИТ БАН – София, Никола Шопов КАММ ВМА МБАЛ – Варна

 

9:20-9:30 – „Модел на изследване на корабния екипаж в екстремални условия”, Росица Недева ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Димитър Ставрев МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”– Варна, Боян Медникаров  ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Надежда Владимирова МУ – Варна

 

9:30-9:40 – „Клиничен случай на отравяне с тропически корал”,  Снежа Златева, Петко Маринов, Мариета Йовчева, Георги Бончев, Ивелина Панайотова КИЛООТ ВМА МБАЛ – Варна

 

9:40-9:50 „Самооценка на болката от пациенти с токсични ефекти след контакт с морски животни”, Мариета Йовчева, Снежа Златева, Петко Маринов, КИЛООТ ВМА МБАЛ – Варна 


9:50-10:00 „Структура на заболяемостта по плавателните съдове и морски съоръжения”, Мария Пантелеева, Теофан Куюмджиев, Тодор Йотов, катедра по „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина” МУ –Варна


10:00-10:10 – „Диагностика и лечение на световъртеж от различен произход” - Фирмена презентация на Евофарма, представена от доц. д-р Константин Георгиев, ВМА МБАЛ – Варна

 

10:10-10:20 – „Хипербарна оксигенация през 2022 г. – състояние и перспективи”,  Христо Бозов, Константин Георгиев, Милена Янева ВМА МБАЛ – Варна


 

10:20-10:30 - Дискусия


10:30-10:40 – Кафе-пауза

 

 

 

II.               Научна сесия Авиационна и космическа медицина

(Аула на МБАЛ – Варна на ВМА)

 

           10:40-12:10 ч.

Председател: проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.

Секретар: д-р Деанна Александрова

 

Експозе на докладите

 

10:40-10:50 – „Човешкият фактор в космическите изследвания”, Зоя Хубенова, ИКИТ БАН – София 


10:50-11:00 – „Трансформация на обучението на летателен състав”, Любомир Алексиев, Красимир Вътов КАММ ВМА – София


11:00-11:10 – „Айтрекинг: нов подход за оценка на зрителното внимание на оператори на безпилотни летателни системи (БЛС)”, Любомир Алексиев КАММ ВМА – София, Зоя Хубенова ИКИТ БАН – София, Деанна Александрова, Даниела Иванова КАММ ВМА – София   

11:10-11:20 – Оценка на зрителния контрол на полетната информация чрез окулографски метод (Eye tracking): проучване с оператори на безпилотни летателни апарати при симулиран полет”, Деанна Александрова, Любомир Алексиев, Даниела Иванова КАММ ВМА – София, Зоя Хубенова, Константин Методиев ИКИТ БАН

 

11:20-11:30 – Нови подходи при обучение на оператори на БЛА: проблеми и препоръки”,  Зоя Хубенова ИКИТ БАН – София, Любомир Алексиев, Деанна Александрова, Даниела Иванова КАММ ВМА – София, Емил Василев ИКИТ БАН


11:30-11:40 – Камерна преексцитация и годност за летене в изтребителна авиация” (Случай от практиката), Росица Нанчева, Георги Филипов ЦВМК ВМА – София, Васил Трайков УМБАЛ „Токуда” – София, Любомир Алексиев КАММ ВМА – София


11:40-11:50 – „Технологични иновации в авиационната медицина. Ситуационна осъзнатост и контрол на човешкия фактор”, Николета Малинова КАММ ВМА МБАЛ – Варна, Стоян Танев ИКИТ БАН – София, Блага Русева ВМА – София, Никола Шопов КАММ ВМА МБАЛ – Варна


11:50-12:00 – „Човешкият фактор в авиацията и нормативна уредба в областта на медицинската експертиза”, Дорина Манахилова УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив

 

12:00-12:10 – „Авиомедицинска евакуация – физиологично въздействие на полета, клинични състояния и тяхната значимост”, Мария Георгиева ЦАМФЕ ВМА – София

 

12:10-12:20 – Дискусия


 

12:20-12:30 – Представяне на монография на проф. Илия Пеев


 

12:30-13:30 – Обедна почивка

 

III.           Сесия студенти

                               (Аула на МБАЛ – Варна на ВМА)

 

13:30-15:10 ч.

Председател: доц. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Секретар: с-на курсант Йордан Колев

 

Експозе на докладите

13:30-13:40 – „Предполетно обучение за пътници на суборбитален полет”, Бора Доган, Мелани Пиргова, Антон Атанасов, Габриел Дичев, Гергана Николова ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна   

 

13:40-13:50 – „Иновативна медицинска техника за суборбитални полети”, Мелани Пиргова, Антон Атанасов, Габриел Дичев, Бора Доган, Гергана Николова ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна   

 

13:50-14:00 – „Физиологични ефекти върху човешкия организъм по време на суборбитални космически полети”, Мелани Пиргова, Йордан Колев ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна   

 

14:00-14:10 – „Лидерските качества на младшия командир, отнесени към медицинско осигуряване на въоръжените сили. Връзката между теория и практиката – път към успеха”, Яна Михайлова ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна   

 

14:10-14:20 – Сравнителен анализ на спирометрични показатели на щатни водолази”,

Мартина Москова ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна

  

14:20-14:30 – Умеем ли да разпределяме времето си? Контрол над стреса чрез управление на времето”, Антония Пушкарова, Иван Балев ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна   

 

14:30-14:40 – Роля на Българския червен кръст – Варна в намаляване на щетите от воден травматизъм в региона”, Тодор Тачев, Димитър Шопов, Десислава Янева  ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна,  ОС на БЧК – Варна

 

14:40-14:50 – Превенция на баротравмата на средното ухо”, Диана Попова, Христо Иванов ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна

 

14:50-15:00 – Проследяване процеса на адаптация на младите курсанти. Начално изследване”, Мария Негозова, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

 

15:00-15:10 – Практическо обучение по авиационна медицина във ВВУ “Георги Бенковски” на курсанти, обучаващи се за военни лекари”, Йордан Колев, Мелани Пиргова, МУ – Варна, Даниела Иванова- ВМА София

 

15:10-15:20 – Дискусия

15:20-15:30 – Кафе-пауза


 

IV.            Сесия Авиационна и морска психология

                 (Паралелна сесия, II Конферентна зала, етаж 4)

                     13:40-15:00 ч.

Председател: доц. д-р Димитър Батуров, д.м.

Секретар: психолог Гергана Георгиева

 

Експозе на докладите

13:40-13:50 – „Взамовръзки между търсене на усещания, функционална и дисфункционална импулсивност и компонентите на рисково, импулсивно и саморазрушително поведение”, Жулиета Танева Командване на ВВС,  Румяна Карева ВА „Г. С. Раковски”

 

13:50-14:00 – „Индивидуални различия и рисково, импулсивно и саморазрушително поведение“, Жулиета Танева Командване на ВВС, Румяна Карева ВА „Г. С. Раковски”

 

14:00-14:10 – „Принципи на конструиране на психологични инструменти за изследване на когнитивната сфера в авиацията”, Блага Русева ВМА – София, Димитър Батуров ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград

 

14:10-14:20 – „Модел за повишаване нивото на устойчивост на морски специалисти чрез използването на биологичната обратна връзка”, Росица Недева, Елена Анзова, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

 

14:20-14:30 – Нов безжичен ЕЕГ метод за изследване на когнитивно и емоционално състояние на оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) по време на полет”, Даниела Иванова, Любомир Алексиев, Деанна Александрова КАММ ВМА – София, Зоя Хубенова, Константин Методиев ИКИТ БАН – София

 

14:30-14:40 – „Космически туризъм: психологични фактори на суборбиталния космически полет”, Даниела Иванова, Любомир Алексиев КАММ ВМА – София; Мелани Пиргова, Йордан Колев ВМА, МУ – Варна, ВВМУ – Варна

 

14:40-14:50 Предпоставки за възникване на психопатология по време на космически пътувания”, Явор Ченков УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, МУ – Варна

 

14:50-15:00 – Трудови стресори в дейността на оператора в ОЦВС”,  Маргарита Куманова, Юлия Ралева, Военна академия „Г. С. Раковски” –     

 

15:00-15:10 Дискусия


15:20-15:30 Кафе-пауза


V.               Сесия Разни

                               (Аула на МБАЛ – Варна на ВМА)

 

15:30-17:00 ч.

 

Председател: доц. д-р Константин Георгиев, д.м.

Секретар:  психолог Даниела Иванова

 

Експозе на докладите

 

15:30-15:40 – „Увреди на възприятието след заразяване със SARS-Cov-2”, Константин Георгиев ОУНГБ ВМА МБАЛ – Варнa

 

15:40-15:50 – Ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става след протрузия на ацетабулума в условия на гнойна среда”, Юлиан Крумов, Васил Обретенов, Мервин Бодур, Емануил Радев, Клиника по Ортопедия и Травматология ВМА МБАЛ – Варна

 

15:50-16:00 – Остра интоксикация с фентанил. Клиничен случай”, Георги Бончев, Ивелина Панайотова, Снежа Златева, Петко Маринов, Клиника за интензивно лечение на острите отравяния и токсикоалергии, ВМА МБАЛ – Варна  

 

16:00-16:10 – Хигиенно-медицински аспекти към хранене на борда на гражданската авиация”, Димитър Батуров ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград, Любомир Алексиев КАММВМА – София 

 

16:10-16:20 – „Скринингов анализ за наркотични вещества при военнослужещи и кандидати за военна служба”, Георги Бончев, Ивелина Панайотова Лаборатория за химико-токсикологични изследвания, Никола Шопов КАММ ВМА МБАЛ – Варна  

 

16:20-16:30 – Възможно ли е пресъздаване на подобие на земната атмосфера при космическите дестинации на човечеството?”, Иглика Маринова, Димитър Ставрев, Мирослав Маринов, МУ– Варна

 

16:30-16:40 – Лечение на мекотъканни раневи дефекти чрез едноетапно приложение на синтетична дермална матрица и свободен кожен графт”, Йоланда Заякова, Борис Петров, клиника по „Термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия  ВМА МБАЛ – Варна

 

16:40-16:50 – „Нарушение на метаболизма на желязото при Helicobacter Pylori хронични гастрити”, Мариана Йорданова Клинична лаборатория и имунология ВМА МБАЛ – Варна 

 

16:50-17:00 – „Честота на Helicobacter Pylori положителните военнослужещите с ендоскопски данни за хроничен гастрит”, Деян Горельов ВМА МБАЛ – Варна

 

17:00-17:10 – Дискусия


17:15-18:30Общо събрание на БСАМКМ в Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

 

Закриване на XIII Национална Конференция на БСАМКМ

 

20:00-23:00  - Гала-вечеря (ВПД „Св. св. Константин и Елена”)

 

  

22    Октомври 2022 г. /събота/

 

09:30 Социална програма – посещение на резиденция Евксиноград

  

Допълнителна информация

 

-          Такса участие е 30лв., за студенти - безплатно.

-   Такса внос за членство в Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина за една година - 20 лв., за студенти - 10 лв.

-    Посочените такси следва да бъдат заплатени на място при регистрация за участие на 20.10.2022 г.

-       Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе-паузи, официална вечеря

 

 От Организационния комитет

XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

 XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА „Иновации в авиационната и морска медицина”  се проведе на 18-20 Октомври 2018 г. във ВМА-БПЛР–Банкя. Тя беше организирана от Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина/БСАМКМ/    под патронажа на Бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS – Началник на Военномедицинска Академия /ВМА/.

Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Авиационна физиология и тренинг 
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
 • Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
 • Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
 • Космическа медицина, космически туризъм
 • Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
 • Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
 • Хипо- и хипербарна медицина
 • Обучение по авиационна и морска медицина
 • Авиационна психология

Официални гости на конференцията: Проф. д-р. Красимир Гигов д.м.-Главен секретар на Министерството на здравеопазването  и  Чл. кор. Проф. дтн инж. Петър Гецов- Директор на Института за космически изследвания при БАН.

Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от управителния съвет (УС) на дружеството и колегите от ВМА – БПЛР - Банкя.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от организационният и научният  комитети бе изпълнена на 100%. Бяха изнесени общо 38 научни доклада в четири научни сесии, включващи нововъведения  в областта на авиационната, морската, космическа медицина и медицината на пътуванията, туризма и свободното време.

Сдружението изказва своята специална благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

 •  Д-р Георги Давидов-Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя за предоставяне на зали, техника и уют, както и на  персонала на болницата, който неуморно се грижеше за удобството на участниците в конференцията. 
 • Представителите на фирма „Медицинска техника инженеринг”за презентацията на техните най-нови медицински апаратури и прякото им участие в организирането на конференцията.

Традиционно след научната част се проведе  общо събрание на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, което бе открито тържествено от Председателя на сдружението –Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. Той изказа благодарност от името наУправителният Съвет на БСАМКМ на всички участници и гости на конференцията; направи отчет за дейността на сдружението за периода 2016 г.-2018 г.; обяви изпълнението на всички поставени задачи през отчетния период и новите предизвикателства и задачи, които са на дневен ред и за в бъдеще с акцент върху индивидуалната научна активност на всеки член на сдружението. Проф. д-р Христо Бозов д.м., Заместник председател на БСАМКМ и Главен редактор на списание „Авиационна, морска и космическа медицина“ представи новия брой  1/2018 г. на списанието, издание на  Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина  съвместно с  Дружество на специалистите по водно спасяване-Варна и ОС на БЧК-Варна. Той обяви, че списанието е официално регистрирано в Националния регистър на издаваните книги в България. Разясни подробности относно реда и изискванията към авторите за публикуване на научни доклади и статии. Отправи апел към членовете на дружеството да участват активно в различни форуми и мероприятия свързани с авиационната, морската и космическа медицина, както и  популяризиране на Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време-ново, иновативно направление, което дружеството развива. Доц. д-р Димитър Батуров,д. представи  финансовия отчет на дружеството за периода 2016г.-2018 г., който бе приет от всички членове. Думата бе дадена на Секретаря на  БСАМКМ  н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. Тя направи кратък обзор на цялостната дейност на дружеството, от създаването до наши дни, свързан с трудностите, предизвикателствата и постиженията, които дружеството постигна. Н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. обяви желанието си да се оттегли от поста-секретар на БСАМКМ по лични мотиви, като заяви тържествено, че и за напред ще участва активно в дейностите на дружеството и ще помага всеотдайно на членовете на УС на БСАМКМ. От името на Управителния съвет и на всички членове на дружеството Председателят награди с почетна грамота и предметна награда н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. за цялостния и принос в създаването и утвърждаването на дружеството, като водещо в областта на авиационна, морската и космическа медицина в страната. По процедура се пристъпи към  избор на: нов  член и секретар на УС на БСАМКМ. След гласуване единодушно за нов член бе избран Полк. д-р Георги Филипов, а за поста- секретар - Доц. д-р Димитър Батуров,д. Бяха приети 17 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве и успехи в новото начинание!

При закриването на Общото събрание, по предложение на Проф. д-р Христо Бозов д.м, . беше решено: ХІІI–та национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2020 г. в гр. Бургас.

 
© 1992 - 2023 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg