ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ


XIII Конференция по авиационна, морска и космическа медицина на

Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

 

Тема на конференцията:  "Човешкият фактор и бъдещето на авиационната, морската и космическата медицина"

 

Дата на провеждане: 20-22.10. 2022 г.

Място на провеждане: гр. Варна, ВМА МБАЛ – Варна

 

Организационен комитет 

Председател: полк. проф. д-р Никола Шопов, д.м.

         Членове: доц. д-р  Димитър Ставрев, д.м.н.                      

   доц. д-р Константин Георгиев, д.м.  

   д-р Деанна Александрова

                           психолог Даниела Иванова

                           с-на курсант Йордан Колев

Научен комитет

Председател: проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. 

         Членове: проф. д-р Христо Бозов, д.м.

                           полк. проф. д-р Ивайло Въжаров, д.м.

                           доц. д-р Константин Георгиев, д.м.                          

   д-р Милена Янева

 

Програма

 

20.10.2022 г. /четвъртък/

14:00 ч. – 17:30 ч. - Регистрация на участниците в Конференцията (ВМА МБАЛ – Варна,  фоайето пред аулата на болницата)

17:30 ч. – Официално откриване на  Конференцията от Председателя на БСАМКМ

-          17:40 ч. – Поздравителен адрес от Ръководството на ВМА

-          17:45 ч. - Поздравителен адрес от Началника на ВВМУ – Варна

-          17:50 ч. – Поздравителен адрес от Командващия ВМС

-          17:55 ч. – Поздравителен адрес от Командващия ВВС

-          18:00 ч. – Пленарен доклад 1 – проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.

-          18:30 ч. – Пленарен доклад 2 – полк. проф. д-р Никола Шопов, д.м.

-          19:00 ч. – 21:30ч. – Коктейл „Добре дошли” (ВИП залата на ВМА МБАЛ – Варна)

 

21.10.2022 г. /петък/

8:00 ч. – 9:00 ч. – Регистрация на участниците пред Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

9:00 ч. - 17:30 ч. – Научна програма (Научни сесии)

 

Научна програма

Първа научна сесия: Морска медицина

Аулата на МБАЛ – Варна на ВМА

 

Председател:проф. д-р Христо Бозов, д.м.

Секретар: д-р Милена Янева

 

09:00 ч. – 10:30 ч.– Експозе на докладите

10:30 ч. – 10:45 ч. – Дискусия

10:45 ч. – 11:00 ч. – Кафе-пауза

 

Втора научна сесия: Авиационна и космическа медицина

Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

 

Председател:проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.

Секретар: д-р Деанна Александрова

 

11:00 ч. – 12:30 ч.Експозе на докладите

12:30 ч. – 12:45 ч. – Дискусия

 

12:45 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

Трета научна сесия: Студентска сесия

Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

 

Председател: доц. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Секретар: с-на курсант Йордан Колев

 

14:00 ч. – 15:30 ч. - Експозе на докладите

15:30 ч. – 15:45 ч. – Кафе-пауза

 

Четвърта научна сесия: Авиационна и морска психология

II Конферентна зала (на етаж 4)

 

Председател: доц. д-р Димитър Батуров, д.м.

Секретар: психолог Гергана Георгиева

 

14:00 ч. – 15:30 ч. - Експозе на докладите

15:30 ч. – 15:45 ч. – Кафе-пауза

 

Пета научна сесия: Разни

Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

 

Председател: полк. проф. д-р Никола Шопов, д.м.

Секретар: доц. д-р Константин Георгиев, д.м.

 

15:45 ч. – 17:15 ч.Експозе на докладите

17:15 ч. – 17:30 ч. – Дискусия

 

19:30 ч. – 22:00 ч. – Гала - вечеря (ВПД – „Св. св. Константин и Елена)

 

22.10.2022г. /събота/  Аулата на ВМА МБАЛ – Варна

 

09:00 ч. – 10:00 ч. - Общо събрание на БСАМКМ

10:00 ч. – 10:30 ч. - Закриване на XIII Национална конференция на БСАМКМ

 

11:00 ч. – Социална програма – посещение на резиденция Евксиноград

14:00 ч. – Отпътуване

Важни срокове и информация

1.      Заявки за участие с презентация се приемат до 30.09.2022 г.

Заглавието на презентацията/ доклада (с кратък абстракт до 150-180 думи) да се изпраща в електронен формат Word до доц. д-р Константин Георгиев. д.м. на e-mail адрес: drkgeorgiev@abv.bg

2.      Обявяване на пълната програма на участниците и презентациите - 07.10.2022г.

3.      Регламентът за времето за представяне на презентациите е до 10 минути.

4.      Въпроси и дискусии по всички теми – в края на всяка научна сесия.

5.      Предвижда се издаването на сборник с докладите от Конференцията. Изисквания: шрифт Times New Roman, размер 12, обем – до 5 машинописни страници за оригинални статии/ доклади, до 3 – за обзори и научни съобщения.

6.      Изпращане на пълните текстове на докладите до 30.10.2022 г.

7.      Такса участие – 30лв., за студенти - безплатно.

8.      Такса за членство в БСАМКМ за една година - 20 лв., за студенти - 10 лв.

 

От Организационния комитет

XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

 

  XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА „Иновации в авиационната и морска медицина”  се проведе на 18-20 Октомври 2018 г. във ВМА-БПЛР–Банкя. Тя беше организирана от Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина/БСАМКМ/    под патронажа на Бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS – Началник на Военномедицинска Академия /ВМА/.

Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Авиационна физиология и тренинг 
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
 • Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
 • Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
 • Космическа медицина, космически туризъм
 • Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
 • Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
 • Хипо- и хипербарна медицина
 • Обучение по авиационна и морска медицина
 • Авиационна психология

Официални гости на конференцията: Проф. д-р. Красимир Гигов д.м.-Главен секретар на Министерството на здравеопазването  и  Чл. кор. Проф. дтн инж. Петър Гецов- Директор на Института за космически изследвания при БАН.

Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от управителния съвет (УС) на дружеството и колегите от ВМА – БПЛР - Банкя.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от организационният и научният  комитети бе изпълнена на 100%. Бяха изнесени общо 38 научни доклада в четири научни сесии, включващи нововъведения  в областта на авиационната, морската, космическа медицина и медицината на пътуванията, туризма и свободното време.

Сдружението изказва своята специална благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

 •  Д-р Георги Давидов-Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя за предоставяне на зали, техника и уют, както и на  персонала на болницата, който неуморно се грижеше за удобството на участниците в конференцията. 
 • Представителите на фирма „Медицинска техника инженеринг”за презентацията на техните най-нови медицински апаратури и прякото им участие в организирането на конференцията.

Традиционно след научната част се проведе  общо събрание на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, което бе открито тържествено от Председателя на сдружението –Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. Той изказа благодарност от името наУправителният Съвет на БСАМКМ на всички участници и гости на конференцията; направи отчет за дейността на сдружението за периода 2016 г.-2018 г.; обяви изпълнението на всички поставени задачи през отчетния период и новите предизвикателства и задачи, които са на дневен ред и за в бъдеще с акцент върху индивидуалната научна активност на всеки член на сдружението. Проф. д-р Христо Бозов д.м., Заместник председател на БСАМКМ и Главен редактор на списание „Авиационна, морска и космическа медицина“ представи новия брой  1/2018 г. на списанието, издание на  Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина  съвместно с  Дружество на специалистите по водно спасяване-Варна и ОС на БЧК-Варна. Той обяви, че списанието е официално регистрирано в Националния регистър на издаваните книги в България. Разясни подробности относно реда и изискванията към авторите за публикуване на научни доклади и статии. Отправи апел към членовете на дружеството да участват активно в различни форуми и мероприятия свързани с авиационната, морската и космическа медицина, както и  популяризиране на Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време-ново, иновативно направление, което дружеството развива. Доц. д-р Димитър Батуров,д. представи  финансовия отчет на дружеството за периода 2016г.-2018 г., който бе приет от всички членове. Думата бе дадена на Секретаря на  БСАМКМ  н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. Тя направи кратък обзор на цялостната дейност на дружеството, от създаването до наши дни, свързан с трудностите, предизвикателствата и постиженията, които дружеството постигна. Н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. обяви желанието си да се оттегли от поста-секретар на БСАМКМ по лични мотиви, като заяви тържествено, че и за напред ще участва активно в дейностите на дружеството и ще помага всеотдайно на членовете на УС на БСАМКМ. От името на Управителния съвет и на всички членове на дружеството Председателят награди с почетна грамота и предметна награда н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. за цялостния и принос в създаването и утвърждаването на дружеството, като водещо в областта на авиационна, морската и космическа медицина в страната. По процедура се пристъпи към  избор на: нов  член и секретар на УС на БСАМКМ. След гласуване единодушно за нов член бе избран Полк. д-р Георги Филипов, а за поста- секретар - Доц. д-р Димитър Батуров,д. Бяха приети 17 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве и успехи в новото начинание!

При закриването на Общото събрание, по предложение на Проф. д-р Христо Бозов д.м, . беше решено: ХІІI–та национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2020 г. в гр. Бургас.

 
© 1992 - 2022 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg