ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ


 XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА „Иновации в авиационната и морска медицина”  се проведе на 18-20 Октомври 2018 г. във ВМА-БПЛР–Банкя. Тя беше организирана от Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина/БСАМКМ/    под патронажа на Бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS – Началник на Военномедицинска Академия /ВМА/.

Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Авиационна физиология и тренинг 
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
 • Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
 • Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
 • Космическа медицина, космически туризъм
 • Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
 • Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
 • Хипо- и хипербарна медицина
 • Обучение по авиационна и морска медицина
 • Авиационна психология

Официални гости на конференцията: Проф. д-р. Красимир Гигов д.м.-Главен секретар на Министерството на здравеопазването  и  Чл. кор. Проф. дтн инж. Петър Гецов- Директор на Института за космически изследвания при БАН.

Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от управителния съвет (УС) на дружеството и колегите от ВМА – БПЛР - Банкя.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от организационният и научният  комитети бе изпълнена на 100%. Бяха изнесени общо 38 научни доклада в четири научни сесии, включващи нововъведения  в областта на авиационната, морската, космическа медицина и медицината на пътуванията, туризма и свободното време.

Сдружението изказва своята специална благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

 •  Д-р Георги Давидов-Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя за предоставяне на зали, техника и уют, както и на  персонала на болницата, който неуморно се грижеше за удобството на участниците в конференцията. 
 • Представителите на фирма „Медицинска техника инженеринг”за презентацията на техните най-нови медицински апаратури и прякото им участие в организирането на конференцията.

Традиционно след научната част се проведе  общо събрание на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, което бе открито тържествено от Председателя на сдружението –Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. Той изказа благодарност от името наУправителният Съвет на БСАМКМ на всички участници и гости на конференцията; направи отчет за дейността на сдружението за периода 2016 г.-2018 г.; обяви изпълнението на всички поставени задачи през отчетния период и новите предизвикателства и задачи, които са на дневен ред и за в бъдеще с акцент върху индивидуалната научна активност на всеки член на сдружението. Проф. д-р Христо Бозов д.м., Заместник председател на БСАМКМ и Главен редактор на списание „Авиационна, морска и космическа медицина“ представи новия брой  1/2018 г. на списанието, издание на  Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина  съвместно с  Дружество на специалистите по водно спасяване-Варна и ОС на БЧК-Варна. Той обяви, че списанието е официално регистрирано в Националния регистър на издаваните книги в България. Разясни подробности относно реда и изискванията към авторите за публикуване на научни доклади и статии. Отправи апел към членовете на дружеството да участват активно в различни форуми и мероприятия свързани с авиационната, морската и космическа медицина, както и  популяризиране на Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време-ново, иновативно направление, което дружеството развива. Доц. д-р Димитър Батуров,д. представи  финансовия отчет на дружеството за периода 2016г.-2018 г., който бе приет от всички членове. Думата бе дадена на Секретаря на  БСАМКМ  н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. Тя направи кратък обзор на цялостната дейност на дружеството, от създаването до наши дни, свързан с трудностите, предизвикателствата и постиженията, които дружеството постигна. Н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. обяви желанието си да се оттегли от поста-секретар на БСАМКМ по лични мотиви, като заяви тържествено, че и за напред ще участва активно в дейностите на дружеството и ще помага всеотдайно на членовете на УС на БСАМКМ. От името на Управителния съвет и на всички членове на дружеството Председателят награди с почетна грамота и предметна награда н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, д.м. за цялостния и принос в създаването и утвърждаването на дружеството, като водещо в областта на авиационна, морската и космическа медицина в страната. По процедура се пристъпи към  избор на: нов  член и секретар на УС на БСАМКМ. След гласуване единодушно за нов член бе избран Полк. д-р Георги Филипов, а за поста- секретар - Доц. д-р Димитър Батуров,д. Бяха приети 17 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве и успехи в новото начинание!

При закриването на Общото събрание, по предложение на Проф. д-р Христо Бозов д.м, . беше решено: ХІІI–та национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2020 г. в гр. Бургас.

 
© 1992 - 2020 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Уебсайт от webart.bg