ENGLISH  ENGLISH
 
Ръководство

Председател:
Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.
 • Професор, висше училище, в ръководство на НПЦВМЕАММ (Научно приложен център по военномедицинска експериза, авиационна и морска медицина) - ВМА, София;
 • Член на Международната Академия по авиационна медицина;
 • Член на работна група на Европейската асоциация по аерокосмическа медицина (ESAM) за създаване на единни европейски стандарти по аерокосмическа експертиза;
 • Направление в Авиационната медицина - авиомедицинска експертиза, авиомедицинска евакуация, авиационна физиология.
 
Зам. председател:
Проф. д-р Христо Бозов, д.м.
 • ББАЛ, Варна, Ръководител катедра в Катедра – анестезиология, морска и интензивна медицина;
 • Направление в морската медицина – хипербарна медицина
 
Секретар:
Доц. д-р Димитър Батуров, д.
 • ЧВУ - Колеж по туризъм - гр. Благоевград, доцент в Катедра "Туризъм";
 • Началник в отделение по експертиза на психиатрични заболявания и наркозависимости към НПЦВМЕАММ - ВМА, София;
 • Направление в областта на здравословни и безопасни условия на труд;авиационна психиатрия и медицина на пътуванията, туризъм и свободно време
 
Членове на УС:
 
 

Полк. д-р Георги Филипов

 • Председател на Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към  НПЦВМЕАММ-ВМА, София;
 • Направление във военната и авиационна медицина – експертиза на хирургични заболявания и трудова злополука  
д-р М.Янева
 • ВМА ББАЛ – Варна;
 • Началник отделение Хипербарна медицина;
 • Направление в областа на морска медицина, хипербарна медицина.
 
д-р K. Георгиев
 • ВМА ББАЛ – Варна;
 • Оториноларинголог;
 • Направление в областа на морска медицина, хипербарна медицина.
 
  д-р Блага Русева
 • Клиничен психолог в сектор "Авиационна психология" към НПЦВМЕАММ – ВМА - София;
 • Направление в областа на клиничната, консултативната, военната и авиационната психология.
 
 
© 1992 - 2024 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg