ENGLISH  ENGLISH
 
История на сдружението

Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина е създадено на 15.07.1992 г. и е колективен член на Съюза на медицинските дружества в България.
На този ден в присъствието на представители на ОАМНИИ (Обединен авио-медицински научно-изследователски институт), ТМИ (Транспортен медицински институт), Астронавтическо дружество и Лаборатория за ремонт и поддръжка на медицинска апаратура /ВМА/ е проведено учредително събрание за създаване на Научно дружество по авиационна и космическа медицина (НДАКМ).
Дружеството е създадено с цел развитие и популяризиране на авиационната медицина и осъществяване на взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина.

Управителният съвет на дружеството е в следния състав:

* Председател - ст.н.с. І ст., полк. д-р Д. Димитров, д.м.н;
* зам. Председател - н.с. ІІ ст., майор д-р Л. Алексиев;
* секретар и касиер - д-р Р. Нанчева;
* д-р Стойнев - член на УС.
* Членове на Ревизионната комисия: майор д-р Недков, д-р Кюртов, н.с. І ст. д-р Спахиева, к.м.н.

През 1994 г. Дружеството организационно претърпява промяна, като се сформират две секции: авиационна и морска медицина и се разширява членския му състав.
През 2005г. Дружеството е преименувано в "Българско дружество по авиационна, морска и космическа медицина" (БДАМКМ).
От 2007 г. Българско дружество по авиационна, морска и космическа медицина е член на Европейската асоциация по аерокосмическа медицина (ESAM). В работните групи на тази асоциация работят и специалисти от дружеството за създаване на единни европейски стандарти по авиомедицинска експертиза.
В качеството си на член на Съюза на българските медицински дружества в България от 2007 г. БДАМКМ е член на Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS).
От февруари 2008 г. членовете на БДАМКМ официално учредиха Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина с нестопанска цел. Актът на учредяване е регистриран със съответното съдебно решение.
Като учредители в сдружението участват и психолози, работещи в областта на авиационната психология.
Членовете на сдружението работят предимно във Военномедицинска академия и структурите на Българската армия.
Специалисти по авиационна медицина са 48%, 30% работят в областа на морската медицина, а авиомедицинските психолози и парамедици съставляват 22%.
Доктори по медицина са 19% от членовете на сдружението.

Главни основни цели на сдружението са:

* съдействие за изява на научните разработки на членовете на сдружението, техните търсения и обменна информация с цел повишаване на научните и практически знания и опит, и стимулиране на интелектуалните им ценности;
* поддържане на тесен контакт с правителствени и не-правителствени организации, имащи отношение към дейностите и развитието на авиационната, морска, космическа медицина и психология и медицина на пътуващите;
* съсредоточаване на усилията за повишаване безопасността на авиационния, морски и космически труд, както и обезпечаване на пътникопотока според съвременните изисквания на медицината на пътуващите и туризма.

 
© 1992 - 2024 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg