ENGLISH  ENGLISH
 
Направления и перспективи

  1. Популяризиране на дейността и разширяване числения състав на сдружението.
  2. Установяване на контакти с чуждестранни и международни организации със сходна на сружението дейност.
  3. Организиране на срещи с администрацията на гражданската авиация и командването на ВВС с цел ефективно прилагане на новите аспекти на авиомедицинско осигуряване в ЕС и НАТО.
  4. Организиране на семинари съвместно с водещи фармацевтични фирми и производители на медицинска техника свързани с авиационната медицина.
  5. Организиране на традиционните научни конференции на всеки две години с участие на чуждестранни гости.
 
© 1992 - 2023 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg