ENGLISH  ENGLISH
 
За Контакти

Форма за контакти
Име: *
E-mail адрес: *
Цел на контакта:
Съобщение: *
Отбелязаните със * полета са задължителни!
 

Адреси за кореспонденция:

София 1606
Бул. Георги Софийски № 3
Полк. доц. д-р Любомир Алексиев, дм
Център по военномедицинска
експертиза и авиационна медицина
тел: +359 2 /922 50 52

Варна 9010
ул.”Христо Смирненски”№3
Професор д-р Христо Бозов, дм
ББАЛ- Варна, към ВМA
тел: +359 52 386 220

 
© 1992 - 2023 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg