ENGLISH  ENGLISH
 
Форуми и изяви

За периода от 1992 год. до 2012 год. дружеството е организирало и провело следните национални конференции:

Първата национална конференция

Първата национална конференцияпо авиационна и морска медицина е проведена през 1995 год. (24-25 ноември) в гр. София – ВМА. Научните съобщения и доклади са по основни направления:

 • Организация, епидемиология и експертиза в авиационната и морска медицина;
 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Авиационна кардиология;
 • Екстремални фактори на авиационния и морски труд human factor;
 • Авиационна психология.

Гост на конференцията е д-р Леду от медицинската служба на "Air France". Издаден е сборник доклади.


Втората национална конференция

Втората национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 1997 год. (01-03 октомври) в гр. Варна. На тази конференция обсъжданите научни съобщения и доклади са по основни направления:

 • Физиология и психология на авиационния и морски труд;
 • Експертиза на авиационната и морска медицина;
 • Кардиология;
 • Хипер- и хипобарна медицина;
 • Екстремални ситуации.

Гост на конференцията е д-р Офре от медицинския съвет на Гражданска авиация на република Франция. Издаден е сборник доклади.


Третата национална конференция

Третата национална конференцияпо авиационна и морска и космическа медицина е проведена през 1999 год. (октомври) в Боровец. Основни разисквани проблеми са от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Клинична авиационна и морска медицина и експертиза;
 • Авиационна психология;
 • Human Factor;
 • Хранене на летателния състав.

Издаден е сборник доклади.


Четвъртата национална конференция

Четвъртата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2001 год. (26-28 септември) в гр. Варна. Научните съобщения са предимно в областта на съвременните изисквания за спешна авиомедицинска евакуация на пострадали и ранени за нуждите на българската армия, на пострадали с термична травма в черноморския регион, на степента на тренируемост по отношение вестибуларния анализатор. Издаден е сборник доклади.


Петата национална конференция

Петата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2003 год. (11 октомври) в гр. София, по време на І–та международна конференция по военна медицина в секция "Авиационна и морска медицина". Основно са обсъждани научни съобщения в областта на авиационната оториноларингология и хипербарната медицина. В конференцията са участвали гости от Сърбия - Институт по авиационна медицина.


Шестата национална конференция

Шестата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2006 год. (5-7 октомври ) в гр. Варна. Направените научни съобщения основно са от областта на:

 • Авиомедицинска експериза за летателна годност;
 • авиационна физиология и авиомедицинска евакуация;
 • Human factor в авиацията;
 • Болест на движението;
 • Морска медицина и експертиза;
 • Хипербарна медицина;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина.

Издаден е сборник доклади.


Седмата национална конференция

Седмата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2008 год. (9-11 октомври) в гр. София. Научна проблематика:

 • Авиационна и морска медицинска експертиза;
 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Психологически аспекти на авиационния и морски труд;
 • Фармакология на авиационната и морска медицина;
 • Human factor и околната среда;
 • Обучение по авиационна и морска медицина;
 • Авиомедицинска евакуация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина;
 • Други.

Чуждестранни участници на конференцията: д-р Елена Катаман, вицепрезидент на Европейската асоциация по аерокосмическа медицина (ESAM) и представител на медицинската служба на Air Moldova и проф. Понамаренко – Институт по авиационна и космическа медицина, Москва. Издаден е сборник доклади.

 


Осмата конференция 

Осмата конференция по авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2010 год. (7-09 октомври) в гр. Варна. Научна проблематика:

 • Физиология на авиационния и морския труд;
 • Експертиза на авиационния и морския труд;
 • Психологични проблеми на авиационния и морски труд;
 • Човешкият фактор и околната среда;
 • Умора и стрес в летателния и морския труд;
 • Медицина на пътуванията;
 • Авиомедицинска и морска евакуация - търсене и спасяване;
 • Космическа медицина;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Лицензиране и сертифициране за обучение по авиационна и морска медицина;
 • Развитие и перспективи в обучението по авиационна и морска медицина.

Излезе от печат списанието "Авиационна, морска и космическа медицина" - бр. 1/2011 на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.

 

 


Деветата национална конференция

Деветата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 15-17 ноември 2012 год. Направените научни съобщения основно са от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • EASA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

Излезе от печат списанието "Авиационна, морска и космическа медицина" - бр. 1/2012 на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.

 


Десетата национална конференция

Десетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 5-7 юни 2014 год. в гр. София. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • EASA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

82 

62

59

56Единадесетата национална конференция

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;
 • Авиомедицински тренинг на летателния състав;
 • ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от колегите от направление -  Морска медицина под ръководството на зам. председателя на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина – проф. Х.Бозов и членовете на УС: д-р К. Георгиев, д-р Янева.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от Организационния комитет бе изпълнена на 100%.

Паралелно със сесиите с доклади по авиационна, морска и космическа медицина, в залата на хирургическа клиника на МВАЛ- Варна, ВМА се проведе работна среща по Медицина на пътуванията, която предизвика повишен интерес и доведе до обсъждане на Общото събрание на БСАМКМ за разширяване основните направления на сдружението - авиационна, морска, космическа и медицина на пътуванията.

Сдружението изказва своята лична благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

Доц. Въжаров, началник МБАЛ-Варна-ВМА за предоставяне на зали, техника и персонал.

 1. Господин Манолов, изпълнителен директор на  Агенция ”Военни клубове и военнопочивно дело” относно логистичното осигуряване на участниците.
 2. Госпожа Роева, начлник резиденция” Евксинограф” - относно осигуряване социалната програма на участниците.
 3. Госпожа Лозанова – ВПД „Варна” - относно логистичното осигуряване на участниците.

На общото събрание при  закриването на конференцията бяха приети 15 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве, успехи в направленията,  в които работи сдружението и много късмет!

Общото събрание реши: ХІІ–та конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2018 г. в гр. София.

 

 


 

XIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

"Човешкият фактор и бъдещето на авиационната, морската и космическата медицина"

Тринадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 20-22 Октомври 2022г. в МБАЛ Варна - ВМА. Научното събитие беше организирано от Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и ВМА МБАЛ – Варна.

Поздравителни адреси до председателя на БСАМКМ проф. Любомир Алексиев бяха прочетени от името на Ръководството на Военномедицинска Академия –Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS; Ръководството на ВМА – МБАЛ Варна - полк. проф. Ивайло Въжаров; Командира на ВМС - Контраадмирал Кирил Михайлов; Командира на ВВС – Генерал-майор Димитър Петров; Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Варна - Флотилен адмирал  проф. Боян Медникаров, Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия - Бригаден генерал Юлиян Радойски.

Научното събитие се проведе в условията на отлична организация, осигурена от ръководството и колегите от ВМА – МБАЛ Варна и Организационния комитет на БСАМКМ.На XIII–та национална конференция на БСАМКМ  бяха изнесени 45 доклада в 5 научни сесии: три от тях по традиционните направления - „Морска медицина“, „Авиационна и космическа медицина“ и „Авиационна психология“; Сесия „Разни“ беше организирана с участие на специалисти от други специалности, които споделиха безценен клиничен и лабораторен опит  от тяхната лекарска практика. За първи път тази година се проведе  „Студентска сесия“, на която бяха представени 11 доклада в областта на авиационната и космическата медицина, изнесени от курсантите-медици под ръководството на проф. Ставрев от МУ Варна. Докладите от Конференцията ще бъдат публикувани в брой 1/2022 на Списание „Авиационна, морска и космическа медицина“. Срокът за подаване на пълния текст на докладите е 1 ноември 2022 година на e-mail: drkgeorgiev@abv.bg.

На конференцията беше представена и монографията на проф. Илия Пеев, един от учредителите на БСАМКМ - „На Океана с любов, вяра и надежда”, посветена на обявеното от ООН Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021г.-2030г.) и на 30-та годишнината на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Създадено на 15.07.1992 г. Сдружението е колективен член на Съюза на медицинските дружества в България, а от 2007 г. е член и на Европейската асоциация по аерокосмическа медицина (ESAM).

Организационният комитет на БСАМКМ изразява своята благодарност на всички колеги за участието им в конференцията, за представените интересни научни доклади и съобщения в областта на авиационната, морската, водолазната и космическата медицина, авиационната психология, космическите изследвания на човешкия фактор в ИКИТ-БАН, относно новите подходи в обучението на летателния състав, авиомедицинската евакуация и авиомедицинската експертиза, докладваните случаи от клиничната и лабораторна практика.

 

За неоценимата помощ при учредяване на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и изразена съпричастност към неговата дейност, с плакет за 30 годишнината на Сдружението бяха наградени  проф. Илия Пеев, проф. Любомир Алексиев - КАММ ВМА София, проф. Никола Шопов - ВМА Варна, доц. Константин Георгиев - ВМА Варна, проф. Димитър Ставрев - МУ Варна, д-р Юлиян Дочев - ВМА София, д-р Ангел Пеев - Управител на СБР Вита ЕООД Велинград и клон Поморие.

За активно участие в организацията на XIII Национална конференция  почетни знаци с логото на БСАМКМ получиха полк. д-р Георги Филипов, доц. Димитър Батуров, д-р Деанна Александрова, психолог Даниела Иванова, подп. д-р Мария Георгиева, д-р Даниел Пранджев, инж. Красимир Вътов и финансист Ани Петкова.

По традиция след научната част на Конференцията беше проведено Общо събрание на членовете на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, което бе открито тържествено от председателя на сдружението проф. д-р Любомир Алексиев. Той изказа благодарност от името на Управителният Съвет на БСАМКМ на всички участници и гости на конференцията, направи отчет за дейността на сдружението за периода 2018 г.-2022 г. и представи новите предизвикателства, които стоят на дневен ред пред неговите членовеи ръководство.Полк. д-р Георги Филипов прочете  финансовия отчет на дружеството за периода 2018г.-2022 г., изработен на доброволни начала от Ани Петкова и  единодушно приет от членовете на Сдружението. На Общото събрание бяха приети 18 нови членовена БСАМКМ, на които пожелаваме здраве, късмет и много успехи в направленията,  в които работи Сдружението!

При закриването на Общото събрание, по предложение на проф. Алексиев - Председател на БСАМКМ и на Бригаден генерал Юлиян Радойски - Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия,беше решено ХІV–та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина през 2024 г. да се проведе във ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия със съдействие на 12 Авиационна база Долна Митрополия и на колеги от МБАЛ Плевен към ВМА.

Тринадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се осъществи с любезното съдействие на фирма Адитус ЕООД – генерален спонсор, Алкалоид ЕООД, Антибиотик Разград АД, Ведра Интренашънъл АД, Вьорваг Фарма България ЕООД, Евофарма ЕООД, МагнаФарм България ЕАД, Натурфарма България ЕООД.

 

 

От Организационния комитет на

XIII-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина

 

 

 

  

 

 

 

 
© 1992 - 2024 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg