ENGLISH  ENGLISH
 
Форуми и изяви

За периода от 1992 год. до 2012 год. дружеството е организирало и провело следните национални конференции:

Първата национална конференция

Първата национална конференцияпо авиационна и морска медицина е проведена през 1995 год. (24-25 ноември) в гр. София – ВМА. Научните съобщения и доклади са по основни направления:

 • Организация, епидемиология и експертиза в авиационната и морска медицина;
 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Авиационна кардиология;
 • Екстремални фактори на авиационния и морски труд human factor;
 • Авиационна психология.

Гост на конференцията е д-р Леду от медицинската служба на "Air France". Издаден е сборник доклади.


Втората национална конференция

Втората национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 1997 год. (01-03 октомври) в гр. Варна. На тази конференция обсъжданите научни съобщения и доклади са по основни направления:

 • Физиология и психология на авиационния и морски труд;
 • Експертиза на авиационната и морска медицина;
 • Кардиология;
 • Хипер- и хипобарна медицина;
 • Екстремални ситуации.

Гост на конференцията е д-р Офре от медицинския съвет на Гражданска авиация на република Франция. Издаден е сборник доклади.


Третата национална конференция

Третата национална конференцияпо авиационна и морска и космическа медицина е проведена през 1999 год. (октомври) в Боровец. Основни разисквани проблеми са от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Клинична авиационна и морска медицина и експертиза;
 • Авиационна психология;
 • Human Factor;
 • Хранене на летателния състав.

Издаден е сборник доклади.


Четвъртата национална конференция

Четвъртата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2001 год. (26-28 септември) в гр. Варна. Научните съобщения са предимно в областта на съвременните изисквания за спешна авиомедицинска евакуация на пострадали и ранени за нуждите на българската армия, на пострадали с термична травма в черноморския регион, на степента на тренируемост по отношение вестибуларния анализатор. Издаден е сборник доклади.


Петата национална конференция

Петата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2003 год. (11 октомври) в гр. София, по време на І–та международна конференция по военна медицина в секция "Авиационна и морска медицина". Основно са обсъждани научни съобщения в областта на авиационната оториноларингология и хипербарната медицина. В конференцията са участвали гости от Сърбия - Институт по авиационна медицина.


Шестата национална конференция

Шестата национална конференцияпо авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2006 год. (5-7 октомври ) в гр. Варна. Направените научни съобщения основно са от областта на:

 • Авиомедицинска експериза за летателна годност;
 • авиационна физиология и авиомедицинска евакуация;
 • Human factor в авиацията;
 • Болест на движението;
 • Морска медицина и експертиза;
 • Хипербарна медицина;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина.

Издаден е сборник доклади.


Седмата национална конференция

Седмата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2008 год. (9-11 октомври) в гр. София. Научна проблематика:

 • Авиационна и морска медицинска експертиза;
 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Психологически аспекти на авиационния и морски труд;
 • Фармакология на авиационната и морска медицина;
 • Human factor и околната среда;
 • Обучение по авиационна и морска медицина;
 • Авиомедицинска евакуация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина;
 • Други.

Чуждестранни участници на конференцията: д-р Елена Катаман, вицепрезидент на Европейската асоциация по аерокосмическа медицина (ESAM) и представител на медицинската служба на Air Moldova и проф. Понамаренко – Институт по авиационна и космическа медицина, Москва. Издаден е сборник доклади.

 


Осмата конференция 

Осмата конференция по авиационна, морска и космическа медицина е проведена през 2010 год. (7-09 октомври) в гр. Варна. Научна проблематика:

 • Физиология на авиационния и морския труд;
 • Експертиза на авиационния и морския труд;
 • Психологични проблеми на авиационния и морски труд;
 • Човешкият фактор и околната среда;
 • Умора и стрес в летателния и морския труд;
 • Медицина на пътуванията;
 • Авиомедицинска и морска евакуация - търсене и спасяване;
 • Космическа медицина;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Лицензиране и сертифициране за обучение по авиационна и морска медицина;
 • Развитие и перспективи в обучението по авиационна и морска медицина.

Излезе от печат списанието "Авиационна, морска и космическа медицина" - бр. 1/2011 на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.

 

 


Деветата национална конференция

Деветата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 15-17 ноември 2012 год. Направените научни съобщения основно са от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • EASA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

Излезе от печат списанието "Авиационна, морска и космическа медицина" - бр. 1/2012 на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.

 


Десетата национална конференция

Десетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 5-7 юни 2014 год. в гр. София. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • EASA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

82 

62

59

56Единадесетата национална конференция

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

 • Физиология на авиационния и морски труд;
 • Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
 • Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;
 • Авиомедицински тренинг на летателния състав;
 • ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
 • Медицина на пътуванията;
 • Космическа медицина, космически туризъм;
 • Авиомедицинска и морска евакуация;
 • Хипо- и хипербарна медицина;
 • Авиационна психология;
 • Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

Конференцията се проведе в условията на перфектна организация, осигурена от колегите от направление -  Морска медицина под ръководството на зам. председателя на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина – проф. Х.Бозов и членовете на УС: д-р К. Георгиев, д-р Янева.

Управителният Съвет на БСАМКМ изразява своята благадарност за участието на всички колеги в конференцията, за проявената коректност, интересни доклади и съобщения в областта на предварително обявените направления.

Предложената програма от Организационния комитет бе изпълнена на 100%.

Паралелно със сесиите с доклади по авиационна, морска и космическа медицина, в залата на хирургическа клиника на МВАЛ- Варна, ВМА се проведе работна среща по Медицина на пътуванията, която предизвика повишен интерес и доведе до обсъждане на Общото събрание на БСАМКМ за разширяване основните направления на сдружението - авиационна, морска, космическа и медицина на пътуванията.

Сдружението изказва своята лична благодарност за съпричастността, отзивчивостта и неоценимата помощ на:

Доц. Въжаров, началник МБАЛ-Варна-ВМА за предоставяне на зали, техника и персонал.

 1. Господин Манолов, изпълнителен директор на  Агенция ”Военни клубове и военнопочивно дело” относно логистичното осигуряване на участниците.
 2. Госпожа Роева, начлник резиденция” Евксинограф” - относно осигуряване социалната програма на участниците.
 3. Госпожа Лозанова – ВПД „Варна” - относно логистичното осигуряване на участниците.

На общото събрание при  закриването на конференцията бяха приети 15 нови членове на сдружението, на които пожелавеме здраве, успехи в направленията,  в които работи сдружението и много късмет!

Общото събрание реши: ХІІ–та конференция по авиационна, морска и космическа медицина да се проведе през юни 2018 г. в гр. София.

 

 

 

 

 
© 1992 - 2022 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! ”ебсайт РѕС‚ webart.bg