ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ


 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

Дванадесетта национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина,  ще се проведе през месец октомври 2018 г. в гр. София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Авиационна физиология и тренинг;
- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
- Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина;
- Медицина на пътуваниятатуризъм и свободното време;
- Космическа медицина, космически туризъм;
- Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нморе;
- Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина;
- Хипо- и хипербарна медицина;
- Авиационна психология.

 


 

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

- Физиология на авиационния и морски труд;

- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;

- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;

- Авиомедицински тренинг на летателния състав;

- ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;

- Медицина на пътуванията;

- Космическа медицина, космически туризъм;

- Авиомедицинска и морска евакуация;

- Хипо- и хипербарна медицина;

- Авиационна психология;

- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

 

 

     

 

  Снимки от десетата национална конференция

82 

62

59

56


 
© 1992 - 2018 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД