ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ


 

 


 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

НА XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

 

 

 

18-20 Октомври 2018

гр. БАНКЯ

 

 

 

 

 

 

18    Октомври 2018 г.

 14:00 ч. - 18:00 ч. - Регистрация  в БДПЛР - Банкя,  

-        Такса - участие- 30 лв.

-        Членски внос за Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина - 10лв (само за членове на Сдружението и новопостъпили такива).

-        Посочените такси следва да бъдат заплатени намясто при регистрация за участие на дата 18.10.2018 г.

- Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе- паузи, официална вечеря.

18:00 ч. - Официално откриване на конференцията.

-       Пленарен доклад - „Медицина на откритите пространства. Иновации и иновативни бизнес-модели. Алтернативно финансиране от ЕС”, д-р Иво Костов, ХАРИС КОНСУЛТ 8 ЕООД.

-       Пленарен доклад- „Влияние на космическата радиация върху авиацията и космонавтиката”, Цветан Дачев, Йорданка Семкова, Борислав Томов, Юрий Матвийчук, Пламен Димитров, Стефан Малчев, Николай Банков, Росица Колева, ИКИТ-БАН.

19:30 ч. - 21.30 ч. - Коктейл „Добре дошли” -БДПЛР- Банкя.

19 Октомври 2018 г.

НАУЧНА ПРОГРАМА

 8.00 ч. - 9.00 ч. - Регистрация пред  Конферентна зала 1.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 1

ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ

09:00 ч. - 10:30 ч.

Председател: Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.

Секретар: д-р Деанна Александрова

Експозе на докладите:

09:00 ч. - 09:10 ч. – „Зараждане и развитие на Авиационната медицина в България”, полк. проф. Димитър Недялков- катедра „ВВС и ПВО” при ВА „Г.С.Раковски”.

09:10 ч. - 09:20 ч. - „Влошаване на здравето на пътници по време на полет и оказване  медицинска помощ  - правномедицински аспекти“, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

09:20 ч. - 09:30 ч. -„Актуалност на проблема пространствена дезориентация ”,  д-р Деанна Александрова, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., д-р Мая Анкова, НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

09:30 ч. - 09:40 ч.- „Погледна координация с участие на очи и глава при 31 НАСА астронавти на космическата совалка”, Millard F. Reschke1, Огнян Колев1,2 & Gilles Clément3,4, 1 Neuroscience Laboratories, NASA Johnson Space Center, Houston TX, USA. 2 МБАЛНП св. Наум, София.3 Lyon Neuroscience Research Center, Bron, France.

09:40 ч. - 09:50 ч.- "Медицинско осигуряване на полети по време на съвместни учения",

Д-р Полина Николова- лекар в медицинския пункт на авиобаза Граф Игнатиево към ВМА - МБАЛ Пловдив, Военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.

 

09:50 ч. - 10:00 ч.- „Съвременни подходи при обучението на пилоти за пространствена дезориентация”,  д-р Деанна Александрова, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., д-р Мая Анкова, НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

10:00 ч. - 10:10 ч.- „Поддържане на оралната хигиена на екипажа по време на мисия в Космоса.”, д-р Борис Тунчев,ВМА-МБАЛ-Пловдив.

10:10 ч. - 10:20 ч.- „Трудови ценности  на безопасността на полетите”, доц. Румяна Карева, ВА „Г. С. Раковски”.

 

10:20 ч. – 10:35 ч. - Представяне на фирма „Сентилион”

10:35ч. - 10:45 ч.Дискусия.

 

10:45 ч. -11:00 ч.- Кафе- пауза.

 

 

ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ

 

11:00 ч. - 13:00 ч.

 

Председател: проф. д-р. Христо Бозов, д.м.

 

Секретар: д-р. Константин  Георгиев

 

Експозе на докладите:

11:00 ч. - 11:10 ч.– „Морската медицина през 2018 г. – А сега накъде?“, проф. д-р. Христо Бозов д.м., Катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

11:10 ч. - 11:20 ч.- „Развитие на дисциплината „Морска медицина”, като част от обучението в медицински университет.”, доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна.

11:20 ч. - 11:30 ч.- „Динамика в заболяванията, лекувани с хипербарна оксигенация в отделенето по хипербарна и морска медицина на МБАЛ Варна към ВМА”, д-р Милена Янева, проф. д-р. Хр. Бозов, д.м. , доц. д-р Димитър Ставрев, д.м. ,д-р. Константин  Георгиев.

.11:30 ч. - 11:40 ч.-  „Анализ на някои сериозни деформации в световното мореплаване и връзката им с морската медицина”, Александър Г. Александров, капитан далечно плаване, Магистър по морско образование.

 

11:40 ч. - 11:50 ч. Тук, за да помогнем! Мото и мисия на Червения Кръст в Кралство Нидерландия“,  В. Райчева-БЧК

11:50 ч.-12:00 ч. – „Антиоксидативната диета, като превантивен фактор на декомпресиония риск при водолази“, Никола Шопов 1, Мариана Йорданова2, Лили Грудева3– ВМА, НПЦВМЕАММ, София  – ВМА, МБАЛ, Варна– УМБАЛ „св. Марина”, Варна.

12:00 ч. - 12:10 ч.– „Анализ на повишените стойности на кръвното налягане и теглото сред плавателния състав“,  Никола Шопов 1, Марианка Пачева2, Силвия Еленкина2– ВМА, НПЦВМЕАММ, София– ВМА, ОВМЕРВ към ЦВМК, Варна.

 12:10 ч. - 12:20 ч.–„Тежка форма на декомпресионна болест след няколкодневни повторни водолазни спускания“,  Никола Шопов 1, Ивайло Въжаров2, Христо Бозов– ВМА, НПЦВМЕАММ, София, – ВМА, МБАЛ, Варна.

 12:20 ч. - 12:30 ч.– „Хипербарната оксигенация в Република България – състояние и възможности“,  проф. д-р. Христо Бозов, д.м, Катедра „ Анестезиология, морска и интензивна медицина“ Военномедицинска академия.

12:30 ч. - 12:40 ч. – „Вероятностен модел на безопасността на море - една капитанска гледна точка",  Александър Г.Александров, капитан далечно плаване, Магистър по морско образование.

 

12:40 ч. - 12:50 ч.- Дискусия.

12.50 ч. -13:00 ч.Представяне на фирма „Медицинска техника  инженеринг”

13.00 ч. 14.00 ч. - Обедна почивка.

 

ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ

14:00 ч. - 15:30 ч.

Председател: доц. д-р Никола Шопов, д.м.

Секретар: д-р Мариянка Спахиева, д.м.

Експозе на докладите:

14:00 ч. - 14:10 ч.- „Телемедицина в оторинолариногологията”, К. Георгиев1, Г. Кукушев2, В. Цветков2, Хр. Бозов1, Ив. Въжаров1, П. Куцаров1 МБАЛ ВАРНА ВМА; 2ВМА София.

14:10 ч. - 14:20 ч.-„Съдебномедицинска характеристика на травматичните увреждания на пилоти при авиационни произшествия”, М. Анкова, Л.Алексиев, Д.Александрова, К. Ненов , НПЦВМЕАММ- ВМА-МБАЛ-СОФИЯ.

14:20 ч. - 14:30 ч.- „Вестибуларният тренинг – възстановяване  или тренировка”, д-р М Спахиева д.м., д-р. Д. Дончев– ВМА, Катедра „Военна медицина”, УНГ клиника.

14:30 ч. - 14:40 ч.- „Летателен инцидент - 11.06.2018" /случай от практиката/”, д-р Таня Измирова., лекар, ВФ 32040-Крумово.

14:30 ч. - 14:40 ч. – „Диференцирано лечение на невросензорната загуба на слуха“,  К. Георгиев1, Ив. Въжаров1, Хр. Бозов1, П. Куцаров1 МБАЛ ВАРНА ВМА.

14:40 ч. - 14:50 ч. - „Психологични проблеми при бордните спасители по време на SAR операции”, Тихомир Димитров 1, Никола Шопов– ВМА, ОВМЕРВ към ЦВМК, Варна  – ВМА, НПЦВМЕАММ, София.

14:50 ч. - 15:00 ч. - Лабораторни слюнчени маркери за оценка на риска от гингивити при водолази. ",  д-р М. Йорданова 1, Никола Шопов-ВМА- МБАЛ –Варна;НПЦВМЕАММ-ВМА

 

15:00 ч. - 15:10 ч. - " Пожарите на плавателни съдове –предизвикателство за медика и екипажа при оказване на първа помощ", Т. Куюмджиев, Хр.Романова, Д.Ставрев-Медицински университет Варна; катедра Медицина на бедствените ситуации и Морска медицина.

 

15:10 ч. - 15:20 ч.„Перспективи пред кохлеарно имплантирани военнослужещи”, д-р Д. Дончев, д-р М. Спахиева д.м. - ВМА, УНГ клиника, Катедра „Военна медицина”

15:20 ч.- 15:30 ч.- Съвършеният полет.Прецизно летене и подготовката на пилота Николай Калайджиев „ Николай Калайджиев.

15:30 ч. - 15:40 ч.Дискусия.

15:40 ч. -16:00 ч. - Кафе- пауза.

16:00 ч. - 17:00 ч. Общо събрание на БСАМКМ

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 2.

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СЕСИЯ

14:00 ч. - 15:30 ч.

Председател: доц. д-р Димитър Батуров, д.

Секретар: доц. д-р Снежа Златева, д.м.

14:00 ч. - 14:10 ч. – „Новите изисквания  в реда за предотвратяване, контрол и установяване годността за военна служба при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества“, доц. д-р Димитър Батуров, д.., д-р Блага Русева., проф. д-р Любомир Алексиев д.м.– НПЦВМЕАММ – ВМА – София.

14:10 ч. - 14:20 ч. - „Дежурството по график във военната авиация- организационни и социалнопсихологически ефекти.”, Маргарита Володиева Куманова, асистент в катедра „ВВС и ПВО”, ВА „ Г.С. Раковски”.

14:20 ч. - 14:30 ч. - „Диария на пътешественика”, доц. д-р Ивайло Въжаров д.м., МБАЛ- Варна- ВМА.

14:30 ч. - 14:40 ч. – „Венозна интралипидна емулсия, като възможен антидот при лечение на отравяния с мастноразтворими токсини при хранителни интоксикации с мекотели, ракообразни и риба“, доц. д-р Снежа Златева д.м., Петко Маринов, Георги Бончев, Габриела Кехайова, Мариета Йовчева, Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна.

 

14:40 ч. - 14:50 ч. - „Хранителни интоксикации след консумация на миди”,  доц. д-р Снежа Златева д.м., Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна.

14:50 ч. - 15:00 ч. - "Психологически изследвания с проективен тест на Люшер с летателен състав", Ирена Георгиева Петрова-  Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"- Долна Митрополия 

 

15:00 ч. - 15:10 ч. „Модернизация на столовете на Барани във ВМА-НПЦВМЕАММ, даваща възможност за оценка на годността на летците,  Христо Бакърджиев - ТУ-София, Мая Анкова – ВМА, Любомир Алексиев – ВМА, Димитър Бакърджиев - ТУ – София, Камен Ненов- ВМА, Цветан Качамачков - ТУ - София

 

15:10 ч. - 15:20 ч. - „Методика на летателното обучение”,  подп. Пламен Ковачев- заместник- командир по летателната подготовка във в. ф. 52090- Долна Митрополия.

 

15:20 ч. - 15:30 ч. – „Иновативни методи за психофизиологична оценка на членове екипажи  на дистанционно управляемите летателни системи“, д-р Блага Русева , доц. д-р Димитър  Батуров,д. – НПЦВМЕАММ – ВМА – София.

15:30 ч. - 15:40 ч. - Дискусия.

15:40 ч. - 16:00 ч. - Кафе- пауза.

16:00 ч. - 17:00 ч. Общо събрание на БСАМКМ

19:00 ч. - 22:00 ч. - Гала- вечеря.

 

20 Октомври 2018г.

09:00 ч. - 10:00 ч. -  Закриване на националната конференция на БСАМКМ.

11:00 ч. - Социална програма.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

под патронажа на Бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н.

 

 

18-20 Октомври 2018 г

БДПЛР- ВМА

 

Гр. Банкя
СЪОБЩЕНИЕ

  

XIIНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 

  • - Авиационна физиология и тренинг 
  • - Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
  • - Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
  • - Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
  • - Космическа медицина, космически туризъм
  • - Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
  • - Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
  • - Хипо- и хипербарна медицина
  • - Обучение по авиационна и морска медицина
  • - Авиационна психология

 

 

ПЛАН-ГРАФИК

 

                

               18.Октомври 2018г.

 

->14:00-20:00 ч.- регистрация на участниците в БДПЛР- Банкя

->18:00-19:00 ч.- откриване на конференцията

->19:00 ч.- welcome party

 

 

19.Октомври 2018г.

->08:30-10:30ч.- Авиационна и космическа медицина

->10:30-11:00-кафе-пауза

->11:00-12:30ч.- Морска медицина

->12:30-13:30ч.- Обедна почивка

->13:30-15:00- Човешки фактор

->15:00-15:30- кафе-пауза

->15:30-17:00- Разни

->19:00- Официална вечеря

20. Октомври 2018г.

-> 09:00-10:30 ч.- Заседание на БСАМКМ

-> 11:00- Социална програма

⃰ Организаторите си запазват правото на допълнение и частични промени в програмата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Срокове:

    -  30.07.2018г. - получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                   - 30.08.2018г. - срок за потвърждаване на одобрените доклади

                   - 30.09.2018г. – получаване на оформени доклади

e-mail:1. ankova.maya@yahoo.com-получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                                     2.drkgeorgiev@abv.bg-получаване на пълния текст на научния доклад за поместване в списание „Авиационна, морска и космическа медицина”

 

-          Такса - участие- 30 лв.

-          Членски внос за Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина- 10лв (само за членове на Сдружението и новопостъпили такива)

-          Посочените такси следва да бъдат заплатени намясто при регистрация за участие на дата 18.10.2018г.

Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе- паузи.

 

Важна  информация:

Работни езици - български, английски

Технически средства - мултимедиен проектор.

Контакти:

Адрес за кореспонденция

София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3


Тел.:
02/92 26 107

 

Уеб сайт: http://bsansm.org

Лице за контакти: д-р Мая Анкова

e-mail: ankova.maya@yahoo.com

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

·         Текстът на доклада трябва да е подготвен за печат и да е на български и анлийски език. Не се предвижда допълнително редактиране.

·          

1. Докладите се оформят на стандартен лист формат А 4.

Полета: горе- 20 мм, долу – 20 мм, ляво – 25 мм, дясно –10 мм.

2. Текстът на докладите да бъде оформен по следния начин:

Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font stile: Bold; Effects: All Caps; Paragrapn Alignment: Centered.

 

Имената на авторите: печатат се през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициали на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font stile: Bold; Paragrapn Alignment: Left с отстъп 10 мм. Научните степени и звания не се посочват.

Адресите за кореспонденция се записват през още един празен ред (без абревиатура), Font: Times New Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; Paragrapn Alignment Justified с отстъп 10 мм.

 

Анотацията и ключовите думи се оформят, както следва:

 

ABSTRACT в обем до 10 реда през един празен ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font stile: Italic; Paragraph Alignment: Justified.

 

 KEY WORDS - през един празен ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; Paragraph.


 

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:професор д-р Л. Алексиев, д.м.

 

Секретари: д-р Мая Анкова

                  д-р Константин Георгиев

Членове:  1. полк. доц. Ивайло Въжаров, д.м.

               2. подп. доц. д-р Никола Шопов

               3. полк. д-р Георги Филипов

               4. полк. д-р Христо Илиев

               5. подп. д-р Глория Калчева

               6. полк. д-р Ангел Пеев

               7. д-р Георги Давидов

 

 

 

                                        НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател: проф. Хр. Бозов, д.м.

Секретар: доц. д-р Д. Батуров, д

Членове: 1. проф. Пеев, дпс.н

              2. н.с. І ст. д-р М. Спахиева, д.м.       

              3.доц. Вирсавия Васева, д

              4. кл. псих. Блага Русева, д.             

 

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

Дванадесетта национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина,  ще се проведе през месец октомври 2018 г. в гр. София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Авиационна физиология и тренинг;
- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
- Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина;
- Медицина на пътуваниятатуризъм и свободното време;
- Космическа медицина, космически туризъм;
- Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нморе;
- Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина;
- Хипо- и хипербарна медицина;
- Авиационна психология.

 


 

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

- Физиология на авиационния и морски труд;

- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;

- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;

- Авиомедицински тренинг на летателния състав;

- ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;

- Медицина на пътуванията;

- Космическа медицина, космически туризъм;

- Авиомедицинска и морска евакуация;

- Хипо- и хипербарна медицина;

- Авиационна психология;

- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

 

 

     

 

  Снимки от десетата национална конференция

82 

62

59

56


 
© 1992 - 2018 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД