ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ


 

 

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

под патронажа на Бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н.

 

 

18-20 Октомври 2018 г

БДПЛР- ВМА

 

Гр. Банкя
СЪОБЩЕНИЕ

  

XIIНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 

  • - Авиационна физиология и тренинг 
  • - Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
  • - Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
  • - Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
  • - Космическа медицина, космически туризъм
  • - Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
  • - Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
  • - Хипо- и хипербарна медицина
  • - Обучение по авиационна и морска медицина
  • - Авиационна психология

 

 

ПЛАН-ГРАФИК

 

                

               18.Октомври 2018г.

 

->14:00-20:00 ч.- регистрация на участниците в БДПЛР- Банкя

->18:00-19:00 ч.- откриване на конференцията

->19:00 ч.- welcome party

 

 

19.Октомври 2018г.

->08:30-10:30ч.- Авиационна и космическа медицина

->10:30-11:00-кафе-пауза

->11:00-12:30ч.- Морска медицина

->12:30-13:30ч.- Обедна почивка

->13:30-15:00- Човешки фактор

->15:00-15:30- кафе-пауза

->15:30-17:00- Разни

->19:00- Официална вечеря

20. Октомври 2018г.

-> 09:00-10:30 ч.- Заседание на БСАМКМ

-> 11:00- Социална програма

⃰ Организаторите си запазват правото на допълнение и частични промени в програмата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Срокове:

    -  30.07.2018г. - получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                   - 30.08.2018г. - срок за потвърждаване на одобрените доклади

                   - 30.09.2018г. – получаване на оформени доклади

e-mail:1. ankova.maya@yahoo.com-получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                                     2.drkgeorgiev@abv.bg-получаване на пълния текст на научния доклад за поместване в списание „Авиационна, морска и космическа медицина”

 

-          Такса - участие- 30 лв.

-          Членски внос за Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина- 10лв (само за членове на Сдружението и новопостъпили такива)

-          Посочените такси следва да бъдат заплатени намясто при регистрация за участие на дата 18.10.2018г.

Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе- паузи.

 

Важна  информация:

Работни езици - български, английски

Технически средства - мултимедиен проектор.

Контакти:

Адрес за кореспонденция

София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3


Тел.:
02/92 26 107

 

Уеб сайт: http://bsansm.org

Лице за контакти: д-р Мая Анкова

e-mail: ankova.maya@yahoo.com

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

·         Текстът на доклада трябва да е подготвен за печат и да е на български и анлийски език. Не се предвижда допълнително редактиране.

·          

1. Докладите се оформят на стандартен лист формат А 4.

Полета: горе- 20 мм, долу – 20 мм, ляво – 25 мм, дясно –10 мм.

2. Текстът на докладите да бъде оформен по следния начин:

Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font stile: Bold; Effects: All Caps; Paragrapn Alignment: Centered.

 

Имената на авторите: печатат се през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициали на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font stile: Bold; Paragrapn Alignment: Left с отстъп 10 мм. Научните степени и звания не се посочват.

Адресите за кореспонденция се записват през още един празен ред (без абревиатура), Font: Times New Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; Paragrapn Alignment Justified с отстъп 10 мм.

 

Анотацията и ключовите думи се оформят, както следва:

 

ABSTRACT в обем до 10 реда през един празен ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font stile: Italic; Paragraph Alignment: Justified.

 

 KEY WORDS - през един празен ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; Paragraph.


 

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:професор д-р Л. Алексиев, д.м.

 

Секретари: д-р Мая Анкова

                  д-р Константин Георгиев

Членове:  1. полк. доц. Ивайло Въжаров, д.м.

               2. подп. доц. д-р Никола Шопов

               3. полк. д-р Георги Филипов

               4. полк. д-р Христо Илиев

               5. подп. д-р Глория Калчева

               6. полк. д-р Ангел Пеев

               7. д-р Георги Давидов

 

 

 

                                        НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател: проф. Хр. Бозов, д.м.

Секретар: доц. д-р Д. Батуров, д

Членове: 1. проф. Пеев, дпс.н

              2. н.с. І ст. д-р М. Спахиева, д.м.       

              3.доц. Вирсавия Васева, д

              4. кл. псих. Блага Русева, д.             

 

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

Дванадесетта национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина,  ще се проведе през месец октомври 2018 г. в гр. София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Авиационна физиология и тренинг;
- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
- Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина;
- Медицина на пътуваниятатуризъм и свободното време;
- Космическа медицина, космически туризъм;
- Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нморе;
- Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина;
- Хипо- и хипербарна медицина;
- Авиационна психология.

 


 

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

- Физиология на авиационния и морски труд;

- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;

- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;

- Авиомедицински тренинг на летателния състав;

- ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;

- Медицина на пътуванията;

- Космическа медицина, космически туризъм;

- Авиомедицинска и морска евакуация;

- Хипо- и хипербарна медицина;

- Авиационна психология;

- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

 

 

     

 

  Снимки от десетата национална конференция

82 

62

59

56


 
© 1992 - 2018 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД